Urządzenie zagęszczające odpadki drewniane

Comprimoor

Sp. z o.o. Moór podjęła się zaplanowania i stworzenia nowej, kontenerowej technologii zagęszczania odpowiadającej przepisom ruchu drogowego i kompatybilnie pracującej z używanymi aktualnie w systemach logistycznych pojazdami (samochodami ciężarowymi) o wielopodnośnikowym systemie. Umożliwia to oszczędniejszy transport luźnych materiałów, takich jak strużyny lub trociny. Rozwiązaniem jest opracowanie, możliwej do zainstalowania na miejscu stacji dokującej i prasującej, która bez przeróbek kontenerów transportowych (tzn. bez zmian ich przydatności do użytku i bez dodatkowych kosztów) wykonuje zagęszczenie ładunku.

Celem naszego opracowania rozwojowego – w przeciwieństwie do kontenerów przerobionych do zagęszczania odpadków - jest skonstruowanie takiej dającej się transportować stacji dokującej i prasującej, którą na danym miejscu można w prosty sposób uruchomić i która może przyjmować aktualnie używane i rozpowszechnione kontenery rolkowe. Nasze rozwiązanie wyklucza konieczność zmiany istniejącego parku kontenerów (np. firm transportowych), jedno urządzenie może obsłużyć wiele kontenerów i w ten sposób maleją koszty inwestycji, natomiast nie maleje pojemność użytkowa i nie wzrasta ciężar własny kontenerów. Można je nadal używać, jako że odpowiadają międzynarodowym przepisom i nader surowym regułom transportowym.

Rozwiązanie zapewnia dokująca prasa hydrauliczna, która zagęszcza materiał drzewny na miejscu powstania, przez co podwaja możliwości transportowe, bo objętość jest szablonowa, dlatego rozmieszczenie staje się łatwiejsze i rzeczywiste możliwości transportu masy rosną i są lepiej wykorzystywane. Koszty związane z cenami paliwa i opłatami drogowymi zwracają się, bo nie następują dodatkowe przebiegi wynikające z niepraktycznego rozmieszczenia miejsc składowania.

Projekt

Prezentacja zawartości projektu:

Planowane w trakcie trwania projektu zadania wspierające działalność eksportową zostały wykonane.

Przeprowadzono planowane w trakcie trwania projektu badania rynku.

Udział w zagranicznej wystawie: wzięliśmy udział w zagranicznej wystawie ITM Polska 2019, która była zorganizowana w dniach 4–7. 06. 2019. W trakcie wystawy, przy pomocy tłumacza, mieliśmy możliwość nawiązania kontaktów partnerskich i biznesowych.

Wykonano trwałe i wielokrotnego użytku narzędzia marketingowe łączące się z działalnością prowadzącą do wejścia na rynek.

Obok powyższych udzielono porad łączących się z wystawą i pokazem produktu. Wykonano też stronę internetową osiągalną w dwóch językach.

Projekt pomyślnie zamknięto, planowane działania i wytyczone cele projektu zostały osiągnięte.

Galeria

ITM Polska - 2019

Łączność

E-mail:

info@moorauto.huSp. z o.o. Moór

Adres:

Nagykanizsa, H-8800, Petőfi Sándor street 116, Hungary

Telefon:

93 / 313 - 270

Web:

www.moorauto.hu